Total Recovery Addiction Care
 TRAC vzw    ...back on track...
Home.TRAC.Behandeling.Verwijzers.Kosten.Locaties.

Bel  +32 472 925795

Copyright ©   Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden

Er is al heel wat geschreven en gediscussieerd rond de oorzaak en behandeling van "verslaving". Men krijgt steeds meer en meer inzichten hieromtrent, er is dus sprake van een dynamisch proces. De meest aangenomen zienswijze is dat er bij verslaving sprake  is van een complexe ziekte. En dat de behandeling alomvattend moet zijn. Het is dus geen a-b-c-tje, maar veel meer een a t/m z-programma, c.q. behandeling (Total Recovery Care). Tegelijkertijd moeten we de complexiteit, met name ten opzichte van de verslaafde, niet groter maken, maar hem terugbrengen tot de essentie (zie missie). Onze behandelmethodiek is daar ook juist op gebaseerd met een open-mind voor verdere wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van verslavingszorg.

 

In onze visie heeft de verslaafde door middelengebruik een gedragspatroon ontwikkelt om onverwerkte emoties uit het verleden in de werkelijkheid van het hier-en-nu niet toe te laten, c.q. onder ogen te zien. In feite is er sprake van een onnatuurlijk / onwenselijk geconditioneerd gedrag in denken en doen. Dit proces speelt zelfs bij ieder mens, in een zekere mate, een rol. Op de een of andere manier hebben wij zo onze "eigen" verslaving. Daarin zit zelfs voor artsen en therapeuten een valkuil.

 

Door ons te richten op het doorbreken van het proces van ontkenning van de onverwerkte emoties (trauma's), menen wij een basis te leggen voor een meer natuurlijk / gewenst gedragspatroon van de verslaafde.  Hierbij zullen wij gebruik maken van diverse wetenschappelijke onderzoeksgebieden (pscyhoanalytische, experimentele, cognitieve, farmacologische en gedragstherapeutische benaderingen). Deze benaderingen zullen wij integreren met inzichten uit de verschillende psychotherapeutische inzichten. Waarbij we zeker ook rekening houden met de kritiek / opmerkingen van de verslaafde op de huidige aanpak in de verslavingszorg. Daarmee overstijgen wij, "Trac", de traditionele scheidingen tussen verschillende wetenschapsgebieden en therapeutische stromingen. In dat dynamisch proces en de interactie met de verslaafde is er dus altijd sprake van "learning by doing".

Hierin menen wij ons te onderscheiden van de bestaande behandeltechnieken in andere instellingen!

 

Door onze kleinschalige vorm onderscheiden wij ons van vele grootschalige instellingen op gebied van verslavingszorg. Daar ligt voor het merendeel van de verslaafden een belangrijk punt van kritiek. Het individu gaat op in de massa en raakt daardoor tussen "wal en schip" en durft vaak de emoties niet of nauwelijks te uiten. Men heeft vaak het gevoel dat men daardoor niet aangeleerd wordt "hoe" te veranderen in gedragspatronen. Voor ons is de consequentie hiervan dat er steeds sprake moet zijn van een juiste mix van  groeps- en individuele benadering. Mindfulness is hierin een goed voorbeeld. Basistechnieken aanleren in groep, specifieke uitwerking individueel. ("Zorg op maat"!).

 

Een bijkomend nadeel van grootschalige instellingen is,  dat het tijdspad van behandeling / verandering van gedragspatronen, onnodig lang duurt. Hierdoor wordt naar onze mening terugval van middelengebruik in de hand gewerkt. Onze ervaring leert dat er veel meer sprake is van symptoombestrijding in plaats van het probleem, "de verslaving", aan te pakken bij de bron. Teveel vervalt men daardoor in een protocollen- en/of afvink-cultuur. Hiermee willen wij niet buiten de regels van de gezondheidszorg treden, maar het juist op een totaal andere manier doen.  Zoals al eerder gezegd: onze slogan is en blijft "Back on Track"!


U bevindt zich hier: Visie

Lees meer over ONZE MISSIE