Total Recovery Addiction Care
 TRAC vzw    ...back on track...
Home.TRAC.Behandeling.Verwijzers.Kosten.Locaties.

Bel  +32 472 925795

Copyright ©   Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden

U bevindt zich hier: Ik ken iemand met een verslaving

Is iemand in uw naaste omgeving verslaafd aan middelen?

Verslaving van drugs komt in alle lagen van de bevolking voor. Wanneer de grens verschuift van sociaal gebruik naar misbruik, ligt afhankelijkheid op de loer. Denkt u dat iemand in uw familie of vriendenkring verslaafd is aan drugs?

Wanneer is iemand verslaafd aan drugs?

Bij iemand met een drugsverslaving ontwikkelt zich een onweerstaanbare behoefte aan die drugs. Een verslaafde vindt altijd wel een reden om drugs te gebruiken en op de momenten dat er drugs gebruikt wordt, kan hij of zij niet meer stoppen. Ontkenning van dit probleem geldt in alle gevallen: de verslaafde pretendeert het gebruik onder controle te hebben, maar de praktijk wijst anders uit. Regelmatig gaat de verslaving gepaard met symptomen als angst, depressie en verwardheid. Verslaafden gaan anders functioneren op het werk en in de vrije tijd. Ze komen afspraken niet na en targets worden niet bereikt.

Iemand met een drugsprobleem ontwikkelt een steeds grotere tolerantie ten aanzien van die drugs. Men heeft steeds grotere hoeveelheden drugs nodig om in de roes te raken. Tegelijkertijd ontstaan er ontwenningsverschijnselen als misselijkheid, transpireren, slecht slapen en een angstig en gespannen gevoel wanneer men geen drugs gebruikt, met als gevolg dat men opnieuw gaat gebruiken om deze verschijnselen weer kwijt te raken. Iemand met een drugsverslaving belandt zo in een vicieuze cirkel.

Signalen van een mogelijke drugsverslaving

- Heeft niet genoeg aan bepaalde hoeveelheden drugs
- Kent geen rem / stopknop
- Moet gebruiken om een leuke tijd te hebben
- Gebruikt als reactie op stress
- Vertoont lichamelijke problemen en onthoudingsverschijnselen
- Functioneert minder goed op het werk en is vaak afwezig
- Vertoont onverantwoordelijk gedrag (bijv. onder invloed rijden)
- Trac vzw biedt u hulp om uw naaste met een drugsverslaving te helpen

Is iemand in uw naaste omgeving verslaafd aan drugs? TRAC vzw gaat graag met naasten van verslaafden in gesprek. We inventariseren de situatie en bijbehorende problematiek. Op basis daarvan kiezen we een te volgen strategie gericht op het aan tafel krijgen en alsnog motiveren van de persoon in kwestie. Vaak wordt alsnog met zachte hand de gewenste medewerking van deze persoon verkregen. Zo niet, dan volgt een strak geregisseerde interventie, op maat gesneden.

Neem contact met ons op.