Total Recovery Addiction Care
 TRAC vzw    ...back on track...
Home.TRAC.Behandeling.Verwijzers.Kosten.Locaties.

Bel  +32 472 925795

Copyright ©   Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden

Cursussen.
Intake.
Behandeltraject.
Ambulante behandeling.
Kliniek opname.
Nazorg.

U bevindt zich hier: Behandeling / ambulante behandeling

Ambulante behandeling

TRAC vzw biedt haar patiënten de mogelijkheid te kiezen voor een ambulante behandeling, indien de deskundigen van TRAC dit haalbaar achten. Ook binnen dit behandeltraject wordt het 12- Stappen Model gecombineerd met cognitieve gedragstherapie en inzichtgevende therapie.

Het uitgangspunt is abstinentie (volledige onthouding). TRAC onderscheidt daarbij vier primaire doelen:

- Voorkomen van een terugval
- Doorvoeren van alle noodzakelijke veranderingen
- Herstel eigenwaarde
- Herstel relatie(s), werk en/of studie

De patiënt kan net zoveel individuele sessies met de counselor hebben als voor de behandeling noodzakelijk is. Daarnaast wordt gewerkt met telefonische consulten en via e-mail. Maatwerk, waarbij rekening wordt gehouden met de werk- of studiesituatie.