Total Recovery Addiction Care
 TRAC vzw    ...back on track...
Home.TRAC.Behandeling.Verwijzers.Kosten.Locaties.

Bel  +32 472 925795

Copyright ©   Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden

TRAC vzw is deels een private verslavingszorg instelling en biedt een integrale behandeling voor verslavingsproblemen. We hebben als doel de patiënt terug te brengen tot zijn lotsbestemming. Waarbij zij / hij durft te vertrouwen op zijn eigen intuïtie. Dit op alle fysieke, psychische en sociaal-maatschappelijke facetten, waarbij onze kracht ligt in de innovatieve aanpak ten opzichte van de huidige verslavingszorg. Met andere woorden, effectief, efficiënt en kostenbesparend of anders gezegd:  "meer kwalitatieve zorg voor minder geld"!

 

Dit vereist ook een sterke motivatie en inzet van de patiënt zelf.

 

Uiteraard komt voor ons de patiënt / verslaafde op de eerste plaats en is er dus sprake van een zekere vorm van "zorg op maat". Daarnaast speelt voor ons ook de sociaal-maatschappelijke context een grote rol. Rehabilitatie is in onze visie volwaardig deelnemen aan de samenleving. De oorzaak van de verslaving ligt veelal bij gebeurtenissen uit het verleden waarbij de emoties op een onjuiste manier zijn verwerkt en / of verdrongen. Hierdoor is het onmogelijk geworden volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Zolang de onverwerkte en verdrongen emoties niet worden behandeld, zal de verslaafde blijven terugvallen in het oude gedrag met middelengebruik. In de interactie met de patiënt / verslaafde zal vanaf de start van de behandeling juist daaraan gewerkt worden. Dat dit ook een beroep doet op de zelfredzaamheid zonder midddelengebruik van de betrokkene is eigenlijk vanzelfsprekend.

 

Uit zowel onze ervaring, als die van de patiënt weten wij dat er meestal geen gelijktijdige opstart is van fysieke en psychisch-emotionele behandeling. Er is meer sprake van deelaspect-behandeling met onlogische aansluiting, een soort "losse-eindjes" methodiek. Daardoor is het behandeltraject onnodig langdurig, met de daarbij behorende financiële kosten. Met onze innovatieve vorm van behandelen, komen wij ook tegemoet aan zowel de trend van kostenbesparing, die uit oogpunt van de ziektekostenverzekeraar en de politiek meer dan noodzakelijk / wenselijk is.
 

Onze behandelvisie wordt ondersteund door de hedendaagse inzichten op het gebied van diverse vormen van verslaving. Daaruit blijkt dat zowel omgevings- alsmede erfelijke factoren een sterke rol spelen bij deze ziekte. Trac wil daarom een instelling zijn waar op medisch verantwoorde wijze zorg geboden wordt aan mensen met een verslavingsprobleem.

U bevindt zich hier: Missie

Lees meer over ONZE VISIE